Nijamy w Praktyce Jogi Czyli Poznawanie Siebie

W praktyce jogi bardzo często pamiętamy o asanach i medytacji, podczas gdy jamy i nijamy są zupełnie pomijane. Dzieje się tak dlatego, że postrzegane są one jako kolejne wytyczne moralne, oderwane od codziennej praktyki. Ale jamy i nijamy są praktykami właśnie, umieszczonymi wśród innych praktyk ośmioczłonowej jogi Patańdżalego. Co to oznacza? To, że joga nie służy do narzucania nam czegokolwiek, a jamy i nijamy mają być działaniem, a nie tylko ładnie brzmiącymi zasadami.

Trudność w realizacji jam i nijam polega na tym, że realizują się one poprzez uświadomienie tych wartości w naszym życiu codziennym. Inaczej jest z asanami i medytacją, w których pomagają nam czynności formalne, takie jak rozkładanie maty, obcowanie z nauczycielem, pójście do szkoły na zajęcia.

joga nijamy

Jako pierwsze stadium praktyki, Patańdżali w swoich Jogasutrach wspomina o jamach czyli praktykach dyscypliny społecznej, swego rodzaju zakazach w odniesieniu do świata zewnętrznego. W dalszej części Patańdżali przybliża nam nijamy, które dotyczą naszej relacji z sobą samym.

Wymienia on pięć praktyk nijamy:

  • czystość (śauca)
  • zadowolenie (santosa)
  • umiar (tapas)
  • samopoznanie (svadhyaya)
  • poddanie się Bogu (iśvarapranidhana)

Śaucza

Śaucza oznacza czystość, ale dwojakiego rodzaju: fizyczną (zewnętrzną) i umysłową (wewnętrzną). Czystość fizyczna to nic innego jak utrzymywanie naszego ciała w dobrej formie, przestrzeganie podstawowych zasad higieny a także odpowiednie odżywianie w myśl zasady „Jesteś tym, co jesz”. Czystość umysłowa natomiast to utrzymywanie spokojnego stanu umysłu i uwolnienie się od negatywnych emocji.

Santośa

Santośa to praktyka zadowolenia niezależnie od okoliczności życiowych. Oznacza ona również akceptację dla zdarzeń które dzieją się „tu i teraz”. Zadowolenie to świadomość chwili obecnej. Zadowolenie pojawia się, gdy porzucamy przywiązanie do potrzeby sprawowania kontroli, osiągania władzy i akceptacji. Dzięki praktyce jogi uzyskujemy spokój umysłu, niezależnie od sytuacji i okoliczności.

Tapas

Tapas oznacza dyscyplinę i umiar. Tapas jest budowaniem charakteru, kształtowaniem jego wewnętrznej struktury i szlifowaniem powierzchni. Ludzie kojarzą często dyscyplinę z ograniczeniami. Jednak osoby praktykujące jogę dyscyplinę rozumieją jako biologiczny rytm, który pozostaje w zgodzie z rytmem natury. „Poprzez zniszczenie nieczystości, praktyka tapasu przynosi panowanie nad ciałem i zmysłami”.

Svadhjaja

Svadhjaja możemy przetłumaczyć jako samopoznanie i samodoskonalenie się. ”Jest tylko jedna prawdziwa książka do studiowania, z której powinieneś się uczyć – najwspanialsza z wszystkich dzieł – i jest nią właśnie ten manuskrypt, którym jesteś ty”

Iśwarapranidhana

Iśwarapranidhana jest praktyką poddania się Bogu, sile wyższej. Jest sztuką porzucania naszych chwilowych zachcianek i uczuć oscylujących wokół „ja” i „moje”. Jest sztuką odnajdywania siebie w otaczającym nas świecie. Ważnym przesłaniem tej nijamy jest dobrowolne poddanie się losowi, jakikolwiek by on nie był, z wiarą, że będzie on dla nas korzystny. Jest to akceptacja konsekwencji z podejmowanych działań, jakie by one nie były.O autorze

Justyna

Inne artykuły tego autora