Justyna

Nijamy w Praktyce Jogi Czyli Poznawanie Siebie

W praktyce jogi bardzo często pamiętamy o asanach i medytacji, podczas gdy jamy i nijamy są zupełnie pomijane. Dzieje się tak dlatego, że postrzegane są one jako kolejne wytyczne moralne, oderwane od codziennej praktyki. Ale jamy i nijamy są praktykami właśnie, umieszczonymi wśród innych praktyk ośmioczłonowej jogi Patańdżalego. Co to oznacza? To, że joga nie służy do narzucania nam czegokolwiek, a jamy i nijamy mają być działaniem, a nie tylko ładnie brzmiącymi zasadami.
Trudność w realizacji jam i nijam polega na tym, że realizują się one poprzez uświadomienie tych wartości w naszym życiu codziennym. Inaczej jest z asanami i medytacją, w których pomagają nam czynności formalne, takie jak rozkładanie maty, obcowanie z nauczycielem, pójście do szkoły na zajęcia.
joga nijamy
Jako pierwsze stadium praktyki, Patańdżali w swoich Jogasutrach wspomina o jamach czyli praktykach dyscypliny społecznej, swego rodzaju zakazach w odniesieniu do świata zewnętrznego. W dalszej części Patańdżali przybliża nam nijamy, które dotyczą naszej relacji z sobą samym.

Wymienia on pięć praktyk nijamy:

  • czystość (śauca)
  • zadowolenie (santosa)
  • umiar (tapas)
  • samopoznanie (svadhyaya)
  • poddanie się Bogu (iśvarapranidhana)

Śaucza
Śaucza oznacza czystość, ale dwojakiego rodzaju: fizyczną (zewnętrzną) i umysłową (wewnętrzną). Czystość fizyczna to nic innego jak utrzymywanie naszego ciała w dobrej formie, przestrzeganie podstawowych zasad higieny a także odpowiednie odżywianie w myśl zasady „Jesteś tym, co jesz”. Czystość umysłowa natomiast to utrzymywanie spokojnego stanu umysłu i uwolnienie się od negatywnych emocji.
Santośa
Santośa to praktyka zadowolenia niezależnie od okoliczności życiowych. Oznacza ona również akceptację dla zdarzeń które dzieją się „tu i teraz”. Zadowolenie to świadomość chwili obecnej. Zadowolenie pojawia się, gdy porzucamy przywiązanie do potrzeby sprawowania kontroli, osiągania władzy i akceptacji. Dzięki praktyce jogi uzyskujemy spokój umysłu, niezależnie od sytuacji i okoliczności.
Tapas
Tapas oznacza dyscyplinę i umiar. Tapas jest budowaniem charakteru, kształtowaniem jego wewnętrznej struktury i szlifowaniem powierzchni. Ludzie kojarzą często dyscyplinę z ograniczeniami. Jednak osoby praktykujące jogę dyscyplinę rozumieją jako biologiczny rytm, który pozostaje w zgodzie z rytmem natury. „Poprzez zniszczenie nieczystości, praktyka tapasu przynosi panowanie nad ciałem i zmysłami”.
Svadhjaja
Svadhjaja możemy przetłumaczyć jako samopoznanie i samodoskonalenie się. ”Jest tylko jedna prawdziwa książka do studiowania, z której powinieneś się uczyć – najwspanialsza z wszystkich dzieł – i jest nią właśnie ten manuskrypt, którym jesteś ty”
Iśwarapranidhana
Iśwarapranidhana jest praktyką poddania się Bogu, sile wyższej. Jest sztuką porzucania naszych chwilowych zachcianek i uczuć oscylujących wokół „ja” i „moje”. Jest sztuką odnajdywania siebie w otaczającym nas świecie. Ważnym przesłaniem tej nijamy jest dobrowolne poddanie się losowi, jakikolwiek by on nie był, z wiarą, że będzie on dla nas korzystny. Jest to akceptacja konsekwencji z podejmowanych działań, jakie by one nie były.

Justyna

Polecane Artykuły

Artykuły, które mogą Ci się spodobać.

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej jogowej społeczności. Otrzymasz od nas darmowe materiały pomocne w praktyce jogi, cotygodniową inspirację oraz ekskluzywny dostęp do jogowych wydarzeń oraz promocji.