Czakry

Ciało – Instrument o Siedmiu Strunach i Siedmiu Kolorach

W naszym ciele istnieje siedem czakr, czyli ośrodków energetycznych biegnących wzdłuż kręgosłupa, które są jednocześnie odbiornikami, przetwornikami i przekaźnikami energii. Energia w czakrach znajduje się w ruchu wirowym, wibrując wpływają całościowo na nasze życie. Siedem czakr stanowi siedem jakości naszego życia, żadna z nich nie jest gorsza czy lepsza, każda pomaga nam lepiej żyć w świecie. Głównym błędem popełnianym przez ludzi jest nieharmonijny ich rozwój. Istnieje wiele metod pracy z czakrami.
Joga a Duchowość

Bez Relaksacji Nie Ma Medytacji

Podczas gdy relaksacja przebiega w pozycji leżącej, medytacja wymaga od nas większej uważności dlatego przyjmujemy jedną z wielu siedzących pozycji medytacyjnych. Relaksacja uwalnia głębokie napięcia, które tworzą się podczas sesji jogi. Zanim więc przystąpimy do medytacji, znacznie bardziej złożonej niż nam się wydaje, warto przyjrzeć się relaksacji. Dlaczego? Medytacji nie można zacząć, bez wcześniejszej relaksacji ciała!