Piotr Künstler

 

Piotr jest nauczycielem jogi stopnia Introductory II wydanym przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute. Praktykuje od 1988 roku, a jogę Iyengara od 1997. Uczyć zaczął w 2001, a od 2004 prowadzi własną Pracownię Jogi – Yogamudra. Z wykształcenia jest doktorem nauk biologicznych.

Pierwsze kroki na ścieżce jogi stawiał pod kierunkiem Mirka Toczki w tradycji przekazywanej od Leona Cyborana. Jogę Iyengara poznał w akademii Sławka Bubicza głównie dzięki Adamowi Bielewiczowi, Grzegorzowi Nieścierowi i Leszkowi Kawie. Zainspirowany przekazem i postacią BKS Iyengara poświęcił życie praktyce i uczeniu jogi.

Ukończył pierwszą edycję kursu nauczycielskiego organizowaną przez PSJI pod kierunkiem Jurka Jaguckiego. Regularnie bierze udział w warsztatach doskonalących z doświadczonymi nauczycielami: Faeq Birią, Lois Steinberg, Rittą Keller, Gabrielą Gubillaro. Od 2005 roku praktykuję również medytację w tradycji buddyzmu zen.

Piotr jest przekonany, że u podstawy naszej egzystencji leży poszukiwanie i realizacja własnego potencjału. Kroczenie własną ścieżką gwarantuje nam pełnię życia w zgodzie z sobą i w poczuciu szczęścia. Wiedziony tym przekonaniem, jeszcze w czasach licealnych, a więc ponad 20 lat temu rozpoczął praktykę hatha-jogi. Odkrył wtedy starożytną metodę stworzoną właśnie dla odkrycia siebie. Narzędzie, które w niezwykły sposób wysubtelnia ciało i zmysły, harmonizuje nasze życie, pozwalając kroczyć w poczuciu całkowitego zintegrowania i spełnienia. Najważniejsze, że jest to metoda dająca niezwykle szybkie efekty. Na swojej drodze Piotr spotkał wielu nauczycieli i różne metody praktyki.

Odnalazł też metodę stworzoną przez BKS Iengara. I choć nie spotkał mistrza osobiście, praktykował u wielu nauczycieli, którzy z pełnym zaangażowaniem przekazywali i rozwijali jego doświadczenia. Od kilkunastu lat praktykuje regularnie jogę wg tej metody i wciąż korzysta z niezwykłych, ale i zwykłych efektów jakie przynosi.

Od kilkunastu lat Piotr dzieli się swoim doświadczeniem z innymi joginami prowadząc regularne sesje jogi. Jego życie wypełniają także inne pasje. Ponad dziesięć lat zajmował się intensywnie studiami z zakresu biologii. Jego pasją była botanika, ekologia i geografia roślin, czyli wszystko co związane z otaczającą nas roślinnością, przyrodą. Studia te zakończył obroną pracy doktorskiej. Wtedy to zdecydował się poświęcić całkowicie praktyce jogi i przekazywaniu tej metody życia innym. Wiedząc, że uczenie jogi jest przede wszystkim przekazywaniem osobistego doświadczenia, nieustannie doskonali własną praktykę i weryfikuje ją u pod okiem najlepszych nauczycieli. Doskonali również swoje umiejętności uczenia, biorąc udział w kursach i warsztatach nauczycielskich. W lipcu 2005 uzyskał stopień nauczycielski Introductory II od Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara przyznawany za zgodą Śri B.K.S. Iyengara i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie (Indie).

W październiku 2005 wraz z ukochaną żoną Olą otworzyli własne miejsce – Pracownię Jogi Yogamudra, w której można brać udział w codziennych sesjach jogi, a także wybrać się na organizowane przez nich warsztaty z jogą w pięknych miejscach w Polsce i za granicą.